Popovača uvela mjere pomoći i štednje

U cilju osiguravanja potpora gospodarstvu i građanima u prevladavanju teškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom, Grad Popovača uveo je nove mjere pomoći i štednje
Nikola Čutuk/PIXSELL

U cilju osiguravanja potpora gospodarstvu i građanima u prevladavanju teškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom, Grad Popovača uveo je nove mjere pomoći i štednje.

Tako se roditelji oslobađaju od obveze plaćanja svih troškova boravka djece u Dječjem vrtiću Popovača za period od 16. ožujka do ponovne uspostave redovnog rada vrtića, a ugostitelji se oslobađaju plaćanja svih troškova zakupa poslovnih prostora i javnih površina u razdoblju nekorištenja istih.

Također, uvodi se odgoda te obročna otplata potraživanja prema fizičkim i pravnim osobama bez obračunavanja kamata, privremeno se obustavljaju svi postupci prisilnih naplata prihoda, a sukladno odlukama nadležnih ministarstava postupit će se u području spomeničke rente i turističkih pristojbi.

Nadalje, nakon donošenja Odluke Vlade RH o naknadi za uređenje voda koja je sastavni dio uplatnice, pristupit će se ukidanju plaćanja komunalne naknade svim subjektima koji su privremeno bili primorani obustaviti svoj rad za razdoblje trajanja zabrane, dok je svim proračunskim korisnicima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada upućen poziv na štednju u poslovanju. Uz to, planirano je smanjenje proračunskih sredstava namijenjenih za rad udruga i organizaciju manifestacija.

Naposljetku, obustavljaju se svi planirani rashodi koji nisu neophodni za redovito osnovno poslovanje, nužan nastavak započetih i ugovorenih investicija te projekata sufinanciranih iz EU fondova, kao i osnovno održavanje komunalne infrastrukture.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Popovača
Sisačko-moslavačka županija