Popovača traži kandidate za dodjelu javnih priznanja

Prijedlozi se dostavljaju do 23. svibnja
popovača

Grad Popovača objavio je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2022. godinu. Ove godine, dodijelit će se jedna nagrada za životno djelo, dvije godišnje nagrade i dva priznanja.

Prijedloge mogu podnijeti građani, udruge, ustanove, tvrtke, političke stranke i druge pravne osobe, a moraju sadržavati životopis odnosno osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja, obrazloženje potkrijepljeno odgovarajućom dokumentacijom, jasno određenje za koji oblik javnog priznanja se predlaže te podatke o predlagaču.

Prijedlozi se dostavljaju Povjerenstvu za utvrđivanje prijedloga kandidata u zatvorenoj omotnici s naznakom “Prijedlog kandidata za javna priznanja Grada Popovače – ne otvaraj” na adresu Grad Popovača, i to do 23. svibnja.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Popovača
Sisačko-moslavačka županija