Imaju plan

Popovača se hvata u koštac s problemom oborinskih voda na svom području

Na inicijativu gradonačelnika održan je sastanak na kojem su uz stručne službe Grada sudjelovali i predsjednici Vijeća mjesnih odbora Gornja Gračenica i Potok te predstavnici Hrvatskih voda
sastanak-hrvatske-vode

S ciljem rješavanja problema oborinskih voda na području Grada Popovače, u gradskoj upravi je na inicijativu gradonačelnika održan sastanak na kojem su uz stručne službe Grada sudjelovali i predsjednici Vijeća mjesnih odbora Gornja Gračenica i Potok te predstavnici Hrvatskih voda.

Gradonačelnik Josip Mišković tom je prilikom istaknuo kako je u proteklim danima sa službenicima zaduženima za komunalnu djelatnost te u prisustvu predsjednika Vijeća mjesnih odbora, obišao lokacije u naseljima Gornja Gračenica, Voloder i Potok, a koje su uslijed nedavne velike količine oborina bile poplavljene. Budući da se većina tih problema odnosi na građevine kojima upravljaju Hrvatske vode i Županijska uprava za ceste SMŽ, rješenje tih problema nije ni moguće pronaći bez suradnje s ovim institucijama.

Predsjednici Vijeća mjesnog odbora Gornja Gračenica i Potok, Josip Vlašić i Renato Roc, pobliže su pojasnili problematiku koja se već dugi niz godina ponavlja u njihovim mjestima, dok je zahtjeve Vijeća mjesnog odbora Voloder prezentirao gradonačelnik. U nastavku, Miroslav Petravić, voditelj Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Lonja-Trebež“ upoznao je okupljene s aktivnostima koje provode Hrvatske vode.

– Postojeću odvodnju smo rekonstruirali i obnovili, a ovi su problemi konkretno vezani uz ŽUC čija odvodnja nije niti dimenzionirana za ovakve slučajeve. Mi sada moramo započeti novu odvodnju koja će omogućiti da se okomito presiječe sliv, no to se mora isprojektirati te je potrebno riješiti i pravno-imovinske odnose, a što će potrajati. Ove godine u planu imamo započeti projektiranje brdske odvodnje uz županijsku cestu od Banove Jaruge do Velike Ludine, a koja će pripomoći rješavanju ovog problema. Trenutno, najbrže što možemo je povećati kapacitet odvodnje uz županijske ceste, pojasnio je Petravić.

Hrvatske vode će, dakle, kako je dogovoreno, pokrenuti postupak iskopa kanala u Gornjoj Gračenici, Osekovu i Popovači iza obiteljskih kuća paralelno s cestom kako bi se spriječio dolazak vode do cestovnih jaraka. Gradonačelnik je na sastanku izvijestio kako su u razgovoru s predstavnicima ŽUC-a dogovoreni hitni zahvati na produbljenju cestovnih kanala u navedenim naseljima te izrada nekoliko cestovnih propusta kroz županijsku cestu kojima bi se omogućila odvodnja veće količine vode prilikom ekstremnih padalina.

Događanja
Popovača