Popovača otpisala dugove Neuropsihijatrijskog bolnici “dr. Ivan Barbot”

Gradsko vijeće održalo je pretposljednju, 46. sjednicu u ovom sazivu

Popovačko Gradsko vijeće održalo je pretposljednju, 46. sjednicu u ovom sazivu na kojoj je usvojena odluka o otpisu dugovanja Neuropsihijatrijske bolnice “dr. Ivan Barbot”.

U okviru rasprave po ovoj točki istaknuto je kako je novom odlukom o komunalnoj naknadi, odnosno određivanju vrijednosti boda komunalne naknade koju je Gradsko vijeće donijelo 2019. godine, značajno uvećana ova naknada te će u skorije vrijeme biti predloženo smanjenje iste.

Gradonačelnik Josip Mišković naglasio je kako će Grad, nakon što otpiše navedeni dug bolnici, iz vlastitih sredstava morati Hrvatskim vodama uplatiti naknadu za uređenje voda budući da mjesečni račun koji se ispostavlja obuhvaća zajedno komunalnu i vodnu naknadu.

– Hrvatske vode potražuju to od nas, a riječ je o otprilike 18% navedenog dugovanja, naglasio je gradonačelnik.

Vijećnici dali zeleno svjetlo Strategiji upravljanja imovinom

Vijećnici su, također usvojili izvješće o izvršenju proračuna Grada Popovače za 2020. godinu, izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. za 2020.godinu, odluku o donošenju revizije procjene rizika od velikih nesreća te Strategija pametnog Grada Popovače, odnosno Strategija upravljanja imovinom Grada Popovače.

– Grad Popovača je u suradnji s gradskim i komunalnim tvrtkama i ustanovama već realizirao niz projekata koji slijede europski koncept pametnog grada. Stoga je, kako bi se razvoj usmjerio u pametnom smjeru, nužno objediniti sve dosadašnje i buduće pojedinačne projekte iz različitih područja urbanog razvoja u jedinstveni dokument sukladan europskim standardima pod nazivom Strategija razvoja pametnog grada Popovače 2021. – 2026.

– Ovaj dokument stoga predstavlja temelj za daljnju realizaciju projekata i mjera koji osiguravaju daljnji pametni razvoj grada, s ciljem efikasnijeg upravljanja sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova te potencijalima lokalne zajednice, obrazložila je predstavnica gradske uprave Valentina Bočkaj.