Popovača osigurala gotovo milijun kuna za rad udruga od interesa za opće dobro

Gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković potpisao je Ugovore o financiranju sa svim udrugama kojima su za programe i projekte odobrena financijska sredstva iz proračuna Grada Popovače za 2019. godinu.

– Ukupno su za potpore udrugama Proračunom Grada Popovače u ovoj godini planirana sredstva u iznosu od 992.500 kuna. Potpore su dakle, u odnosu na prethodne godine, ostale u jednakim okvirima, a sklopljeno je ukupno 58 ugovora, objasnio je gradonačelnik Mišković.

Na predmetni Javni poziv svoje programe, projekte, manifestacije i aktivnosti prijavljivale su udruge iz područja kulture, socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruge proistekle iz Domovinskog rata, tehničke kulture, poljoprivrede te drugih područja od interesa za opće dobro.

Također, pored navedenih sredstava potpore djelovanju udruga, Grad Popovača putem Vatrogasne zajednice predviđa financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava te sufinanciranje programa u području sporta.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Popovača
Sisačko-moslavačka županija