Popovača nastavlja sufinancirati nova zapošljavanja, usvojene i izmjene Urbanističkog plana

Održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače

Popovački vijećnici usvojili su Program sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače za 2021. godinu. Riječ je o mjeri koju Grad provodi već niz godina u cilju pomoći lokalnim gospodarstvenicima.

– Potpora u iznosu od 10.000 kuna za novo zapošljavanje je prije svega namijenjena obrtima te malim i srednjim poduzetnicima. Uvjet za ostvarivanje potpore jest zapošljavanje osobe s područja Grada na najmanje godinu dana, s tim da jedan poduzetnik može koristiti poticajnu mjeru za najviše dva radnika. Prošle je godine Grad u ovu svrhu utrošio 150.000 kuna, pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.

Usvojene su i izmjene Statuta prema kojima će u Gradskom vijeću od sljedećeg saziva sjediti 15 članova, gradonačelnik i jedan zamjenik, a zeleno svjetlo dobile su izmjene i dopune Urbanističkog plana.

–  Izmjene, između ostalog, uključuju promjenu prometne mreže i sadržaja kod vrtića, škole i gradske uprave. Također, izmjene su omogućile i druga prometna rješenja, ali i gradnju višestambenih zgrada u Zagrebačkoj ulici. Sukladno zahtjevu Hrvatskih voda korigirana je trasa vodotoka “Jelenka” prema situaciji na terena, a uz njega je planirana i izgradnja šetnice, obrazložio je predstavnik izrađivača plana Nikša Božić.