Popovača nagodinu postaje domaćin Međunarodne konferencije za razvoj ruralnog turizma

Konferencija će ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma Hrvatske i okolice s naglaskom na Moslavinu

U Moslavačkoj Slatini održan je sastanak Organizacijskog odbora Međunarodne znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2020. pod nazivom “Sa sela o selu”. Naime, kako je prethodno dogovoreno, ulogu domaćina novog izdanja preuzet će Grad Popovača.

– Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma Hrvatske i susjednih zemalja, s tim da bi ove godine poseban naglasak bio na razvoju Moslavine. Govornici će biti turistički djelatnici i neposredni nositelji aktivnosti, predstavnici ključnih turističkih i gospodarskih institucija, predstavnici fakulteta za turizam i ekonomiju iz više zemalja te predstavnici resornih ministarstava, objasnili su članovi Organizacijskog odbora Konferencije.

Glavni organizator događanja je Vimal Akademija u partnerstvu sa Sveučilištem Libertas Zagreb, Univerzitetom u Mariboru, Univerzitetom Educons Novi Sad, Univerzitetom PIM Banja Luka, LAG-om Moslavina te turističkim zajednicama Kutine i Popovače.

– Ova međunarodna konferencija zamišljena je kao jednodnevni susret u vidu kratkih stručnih predavanja, interaktivnog rada u manjim grupama te panela na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja. Pripreme i podloge za raspravu ponudit će studenti i profesori više fakulteta nakon obavljene terenske nastavu na području Moslavine u 2019. i 2020 godini uz asistenciju lokalnih turističkih djelatnika i podršku lokalne uprave, poručio je Marko Jurakić iz Vimal Akademije.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Popovača
Sisačko-moslavačka županija