Pokrenuta internet stranica hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije

Hrvatski sabor objavio je internetsku stranicu parleu2020.sabor.hr za potrebe komuniciranja i praćenja aktivnosti parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Stranica je trojezična te uz hrvatski nudi i sadržaje na engleskom i francuskom jeziku.

Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament države članice koja predsjeda Vijećem, nositelj je parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem u okviru koje će se u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. održati pet međuparlamentarnih konferencija i sastanaka. Na konferencijama i sastancima predstavnici nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta raspravljat će o temama koje su u zajedničkom interesu Europske unije i nacionalnih parlamenata i koje proizlaze iz strateških dokumenata europskih institucija te Programa i prioriteta hrvatskoga predsjedanja Vijećem.

Konferencije i sastanci na parlamentarnoj razini okupljaju od 150 do 400 sudionika i u organizacijskom smislu vrlo su zahtjevni. Četiri od ukupno pet konferencija održat će se u Zagrebu, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i u hotelu Westin, a jedan sastanak održat će se u sklopu Europskog parlamentarnog tjedna u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Prvi po redu je Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC) koji će se od 19. do 20. siječnja održati u Zagrebu.