Pokrenut RURAL-DIRECT.COM, inicijativa koja provodi promjene u sektorima vezanima za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju

Inicijativa Rural Direct aktivno provodi niz mjera u području ruralnog razvoja, agroekonomije, digitalnog marketinga, te povezuje sve sudionike rada i života na ruralnom prostoru. Započeli su aktivno i odgovorno, odlučni da sve što postoji na tržištu – ruralnim kreatorima vrijednosti pretvore u korist i dodatnu zaradu!

Rural Direct je inicijativa koja polako ali sigurno objedinjuje dionike sa ruralnog prostora sa jednim jedinim ciljem: vratiti ponos na ruralni prostor.

Porazgovarali smo sa pokretačima inicijative te su nam u kratkim crtama pojasnili koje su glavne namjere Rural Direct tima, pojasniti Zagrebu i Bruxellesu da je svaka država bogata onoliko koliko je bogato selo, omogućiti kvalitetan i ekonomski isplativ život na ruralnim prostorima, vratiti dostojanstvo i poštovanje obiteljima koje žive u ruralnom području i spriječiti iseljavanje i omogućiti častan povratak iseljenih.

Rural Direct tim svakodnevno se suočava s problemima ljudi koji se nalaze u sličnoj ekonomskoj poziciji. Mnogima pomažu u razvoju proizvodnje i promociji proizvoda.

Pozivaju sve dionike sa ruralnog prostora da podrže inicijativu te da  postanu dio Rural Direct inicijative!

Više o Rural Direct inicijativi možete pogledati na OVDJE.