Stanje sigurnosti

Pokreće se inicijativa za postavljanje nadzornih kamera na ključnim točkama u gradu Petrinji

Sastalo se Vijeće za prevenciju Grada Petrinje
kotvapetrinja-p8uf3xn0en25dulqf7mvclvu9ld95oggccu8q2a2zkGrad Petrinja

Vijeće za prevenciju Grada Petrinje održalo je u prostorijama Gradske uprave svoju prvu sjednicu u novom mandatu Gradskog vijeća. Sjednici su nazočili predsjednica Vijeća za prevenciju gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes i članovi Ivana Vuić, Mirko Đukić, Robert Ramušćak, Vedrana Petračić, Ankica Krnjajić Magdić i Petar Kolić.

Na dnevnom redu, koji je jednoglasno usvojen, bilo je razmatranje stanja sigurnosti na području Grada Petrinje s posebnim osvrtom na probleme mladih. Na sjednici je rečeno kako je sigurnosna situacija na području djelovanja PP Petrinja na zadovoljavajućoj razini, ali se i dalje kontinuirano radi na njenom poboljšavanju.

Načelnik Policijske postaje Petrinja Robert Ramušćak upoznao je članove Vijeća i s nedavnim događajem u Mošćenici prilikom kojeg je došlo do pucnjave od strane policijskih službenika. Kriminalističko istraživanje za taj događaj još uvijek je u tijeku. Nakon što ono bude okončano, Vijeće za prevenciju i javnost će biti pravovremeno upoznati s rezultatima istraživanja.

Govorilo se i prometnoj nekulturi, pogotovo nakon potresa, ali je istaknuto kako je policija počela s pojačanim djelovanjem na prometnicama. Također, bilo je riječi i o porastu nasilja u obitelji te uzrocima i posljedicama devijantnog ponašanja mladih, a istaknuto je kako su obitelj i roditelji ipak najvažniji u sprječavanju takvog ponašanja, no kako su izvijestili pojedini članovi Vijeća, slab je odaziv roditelja na akcije koje su bile organizirane baš u svrhu njihove edukacije o sprječavanju neprihvatljivih oblika ponašanja.

Istaknut je i problem nedostatka prostora za mlade, što će gradnjom Centra za mlade u dogledno vrijeme biti riješeno. Naglašeno je i kako mladi koji shvaćaju što je javno dobro i ne uništavaju ga, nego poštuju pravila prihvatljivog društvenog ponašanja, ne žele stigmatizaciju, već sankcioniranje onih koji pravila krše.

Nakon završene rasprave, Vijeće je usvojilo zaključke o pokretanju inicijative za postavljanje nadzornih kamera na ključnim točkama u gradu u svrhu poboljšanja stanja sigurnosti te o organizaciji javnih tribina na temu sprječavanja neprihvatljivih oblika ponašanja u svrhu povećanja stupnja sigurnosti i kvalitete života građana, uz prijenos putem interneta kako bi ih mogao pratiti što veći broj građana.

Događanja
Petrinja