Državna matura

Počeli obvezni ispiti državne mature

Danas se polaže engleski jezik obje razine
vinko filipovićMatija Habljak/PIXSELL

Polaganjem engleskog jezika obje razine (osnovne i više) danas je počelo polaganje obveznih ispita državne mature, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović izvijestio je na konferenciji za novinare da se radi o 28.049 pristupnika.

Državna matura počela je prije dva dana, u srijedu, za 30.870 pristupnika, no nisu svi stekli pravo budući da dio njih nije uspješno završio četvrti razred, tako da su pravo pristupa ostvarila 29.253 pristupnika, kazao je Filipović.

Ove godine 1600 pristupnika više

Izvijestio je da je ove godine gotovo 1600 pristupnika više nego prethodne, a glavni je razlog to što je ove godine prijavljeno nešto više pristupnika iz srednjih strukovnih škola. Zasad, rekao je, nije bilo nikakvih problema s održavanjem ovogodišnje mature, a prema informacijama koje ima i ispit iz engleskog je odrađen bez problema. Poručio je maturantima da se drže pravila i izbjegavaju nedopuštene stvari.

Osim u školama, matura se piše u šest ispitnih centara – u Splitu dva te u Rijeci, Zagrebu, Slavonskom Brodu i Osijeku. Što se tiče konkretno Splita, to su učenici iz BiH iz svih županija gdje učenici rade po hrvatskom programu. Oni koji žive u sjevernom dijelu BiH ispite pišu u Slavonskom Brodu i Osijeku, naglasio je Filipović. U Zagrebu i drugdje pišu oni koji nisu bili zadovoljni ocjenama od prošle godine ili nisu položili maturu, takvih je negdje oko 3000, odnosno oko 300 više nego lani.

Ravnatelj NCVVO-a ističe i da se strogo poštuje pravilo da ispitni koordinator čije dijete ili bliži srodnik polaže maturu te godine nije koordinator. Ove godine nije bilo takvih slučajeva.

Državna matura će se u prvom roku pisati do 28. lipnja, odnosno završava 26. i 27. lipnja ispitima iz hrvatskog jezika, a 28. lipnja ispitom iz matematike. Rezultati ljetnog roka državne mature bit će objavljeni 12. srpnja, rok za prigovore je 14. srpanj, a konačna objava rezultata je 19. srpnja.

Prvi put ove godine učenici četvrtih razreda koji polažu državnu maturu, polažu je za predmete za koje su završili ciklus uvođenja novih kurikuluma, naglasio je Filipović.

– Prošle godine imali smo hibridni ciklus, prvi i drugi razred su bili nastavni predmeti po starim nastavnim programima, a treći i četvrti po novom kurikulumu. Ove godine je prvi put zaokruženo uvođenje novih kurikuluma iz svih predmeta, rekao je.

Želimo da maturanti zadrže visoku razinu poznavanja materinskog jezika

Novost za ovogodišnje pristupnike državne mature je ta da ispit iz hrvatskog jezika više nema višu i osnovnu razinu već će svi maturanti prvi put nakon 13 godina pisati jedinstveni ispit.

– Time slijedimo praksu zemalja koje imaju puno dužu tradiciju mature, a jedinstvenim ispitom želimo da maturanti zadrže visoku razinu poznavanja materinskog jezika, kako bi svojim kompetencijama mogli održati važnost materinskog jezika, istaknuo je.

Treći razlog je i analiza prijava – u posljednjih nekoliko godina povećavao se broj učenika strukovnih škola koji prijavljuju jezik na višoj razini, a povećava se broj učenika gimnazija koji su prijavljivali osnovnu razinu.

– Nastavni kurikulum hrvatskog jezika za gimnazije apsolutno je neprihvatljiv za osnovnu razinu jer učenici steknu puno više razine kompetencije nego što to traži osnovna razina, kaže ravnatelj NCVVO-a.

Osim jedinstvenog ispita, druga se promjena odnosi na pisanje eseja. Polaznici više neće moći predati prazan papir i položiti ispit, već moraju ostvariti minimalan prag prolaznosti na oba dijela ispita kako bi položili hrvatski.

– Ove godine ponudili smo samo četiri djela za razliku od ranijih godina kad ih je bilo deset. Time smo maturantima željeli olakšati novu situaciju, kaže Filipović

Još jedna od promjena koje su stupile na snagu izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature je ta da učenici koji na bilo koji način na maturi otkriju svoj identitet, neće biti kažnjeni poništavanjem tog ispita. Ocjenjivač koji dobije ispit potpisan imenom i prezimenom ili je na njemu na drugi način otkriven identitet, taj će ispit vratiti, a službe koje kontroliraju stavit će naljepnicu na ime i prezime i ispit dati drugom ocjenjivaču. Filipović je naveo da su prošle godine imali takva 24 učenika, a godinu prije 32.

Precizirana je definicija neprimjerenih sadržaja, što uključuje upisivanje prijetnji, vulgarnih znakova, simbola, izraza i sadržaja u ispitu, odnosno ispitnom materijalu, ili onih koji diskriminiraju po rasnoj, vjerskoj, etničkoj, rodnoj, spolnoj ili drugoj osnovi. Uz mobitel, učenici pri pisanju ispita državne mature neće smjeti posjedovati ili koristiti ni pametni sat niti druge prijenosne ili nosive elektroničke, audio i video uređaje. U slučaju korištenja tehnologije poništit će se svi ispiti, a u slučaju neprimjerenih sadržaja poništava se ispit koji se piše.

Ove godine najviše je učenika prijavilo fiziku, biologiju te politiku i gospodarstvo, a nakon toga kemiju i informatiku i psihologiju, rekao je Filipović.

Aktualno
Hrvatska