Počela rekonstrukcija 8,5 kilometara kupskog nasipa kod Siska

Na simboličan način u pokupskoj Staroj Drenčini, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić obilježio je početak rekonstrukcije nasipa na lijevoj obali Kupe u dužini od 8,425 kilometara, koji je teško oštećen u potresu 29. prosinca prošle godine

Nikola Cutuk/PIXSELL

Rekonstrukcija nasipa od ušća Odre u Kupu kod Siska do Stare Drenčine jedan je od prioriteta Hrvatskih voda u sustavu obrane od poplava jer je već godinama “slaba točka” tog sustava. Naime, nasip ni visinom ni čvrstoćom ne zadovoljava potrebe pa su pri svakom višem vodostaju na njemu nužni radovi, o čemu svjedoče ostatci zečjih nasipa i plastičnih folija. Štoviše, nakon potresa bilo je nužno uspostaviti i “drugu liniju obrane od poplava”.

Početak radova označio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, koji je istaknuo višegodišnju ulogu Hrvatskih voda u izgradnji vodokomunalne infrastrukture te zaštiti od poplava.

-U projekte zaštite od poplava uložene su stotine milijuna kuna. Jedna od rijeka koje nas drže u izazovima je i rijeka Kupa, koja će rekonstrukcijom nasipa ostvariti novu sigurnost. Radovi će stajati 36 milijuna kuna, što je dobro uložen novac, koji će po završetku radova u dvije godine osigurati da ovo područje bude bolje zaštićeno, a stanovništvo više neće biti ugroženo- rekao je ministar Ćorić.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković podsjetio je kako plan nije samo vratiti nasip u prvobitno stanje, nego će se on dodatno nadvisiti i ojačati. Kruna nasipa, kako je rekao, umjesto sadašnjih 1,5 metara, bit će četiri metra, a u nj će se ugraditi oko 250.000 kubika zemljanog materijala i 60.000 kubika kamena.

Najavio je i druge radove na Banovini pa će već ove godine, u dogovoru sa Stožerom za sanaciju šteta od potresa, biti otvoreno nekoliko novih radilišta. Upozorio je kako visoki vodostaj rijeke Kupe od Karlovca do Siska stigne za dan-dva pa će se i radovi organizirati po dionicama kako bi se vodostaj tijekom radova držao pod nadzorom.

Na dosadašnjem angažmanu Hrvatskih voda u obrani od poplava zahvalio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, koji je podsjetio kako su stručnjaci Hrvatskih voda neposredno nakon potresa izašli na teren i na cijelom području na objektima procijenili štete.

-Oštećenja na ovom nasipu su bila takva da nasip ne bi izdržao nailazak visokoga vodnog vala te se stoga na dijelovima hitno prišlo izgradnji druge linije obrane od poplava od posebnih barijera dužine oko 570 metara. Cjelovitom rekonstrukcijom će građani Siska i okolice moći mirnije spavati, a u postupku je i izgradnja obaloutvrde na Savi kod Galdova- zaključio je Celjak.