Plaćanje novog priključka na vodovod u djelokrugu tvrtke Moslavina od sada moguće na rate

U prostorijama trgovačkog društva Moslavina održana je sjednica Nadzornog odbora te nastavno skupština na kojima je usvojena odluka o mogućnosti plaćanja troškova priključka na vodovod od 6 do 12 rata.

Riječ je o troškovima materijala i radne snage, dok će se mjera provoditi u djelokrugu poduzeća, odnosno na području gradova Kutine i Popovače te Općine Velika Ludina.

Odluka je donesena u duhu predstojećeg projekta Aglomeracije kojim će se omogućiti pristup vodovodu većini stanovništva u prigradskim naseljima, a njome se, uz olakšavanje snošenja troškova priključka, privući što veći broj fizičkih osoba.