Unaprjeđenje komunalne infrastrukture poslovne zone ‘Komunalna zona’