Ovo je proračun Grada Kutine za 2023. godinu

Planirani prihodi Grada Kutine iznose 220.054.000, jednako kao i rashodi

Grad Kutina

U Poduzetničkom inkubatoru Kutina javnosti je predstavljen proračun Grada Kutine za 2023. godinu. U 2023. godini planirani prihodi Grada Kutine iznose 220.054.000, jednako kao i rashodi Grada što su predstavili gradonačelnik Zlatko Babić s pročelnicima nadležnih upravnih odjela.

U proračunu za 2023. godinu planira se nastavak gradnje velikih investicija u gradu Kutina, a najznačajnije su: izgradnja dječjeg vrtića 23 milijuna kuna, izgrađen je u vrijednosti 11 milijuna kuna (vlastita sredstva); izgradnja objekta na Trgu dr. Franje Tuđmana 38 milijuna, (vlastita sredstva 23 milijuna kuna); izgradnja gradskih cesta 5 milijuna (ŽUC milijun kuna, ostalo vlastita sredstva) nogostupa i parkirališta; rekonstrukcija šumskih prometnica, 6 milijuna kuna (EU projekt) te rekonstrukcija doma Husain (vlastita sredstva 570.000 kuna)

U prijedlogu proračuna među novim investicijama planira se rekonstrukcija društvenog doma u Repušnici u iznosu od 9,2 milijuna, pristupna cesta PZK III u vrijednosti od 5,5 milijuna, nabavka posuda za prikupljanje otpada milijun kuna, obnova javne rasvjete – led rasvjete 9 milijuna kuna, rekonstrukcija Kolodvorske ulice II dio 0,8 milijuna kuna, izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Kutinicu 0,6 milijuna kuna, nogostup u Dalmatinskoj ulici 0,15 milijuna kuna, sanacija divlje deponije u Romskom naselju milijun kuna te izrada elaborata i studija za geotermalnu energiju 1,3 milijuna kuna.

Nastavlja se pružanje potpora gospodarstvu, stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva, prvenstveno kroz poduzetničke zone, program poticanja pomoći gospodarstvu oslobađanjem od doprinosa i komunalne naknade ako grade u poduzetničkoj zoni, poticanje zapošljavanje, kao i subvencije kamata na kredite.

– I u ovom proračunu planiramo zadržati dostignutu razinu standarda u Gradu Kutini posebice u školstvu i predškolstvu, kulturi, športu, zdravstvu i socijali te su u proračunu planirana i dodatna sredstva našim ustanovama. Cilj je nastavak gradnje objekata u osnovnim školama kako bi se u svim školama omogućila jednosmjenska nastava, financiranje logopeda, dolazak specijalista, rad ljekarni u jednoj smjeni, kao i pomoć umirovljenicima za uskrsne i božićne blagdane za koju je predviđeno 700.000 kuna, poručio je gradonačelnik Zlatko Babić.

Prijedlogom proračuna prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjerama pomoći građanima (poticaj natalitetu, nabavka školskog pribora i radnih bilježnica, stipendiranje učenika i studenata i drugo), produženi boravak, pomoćnici u nastavi, cilj je pomoć djeci u školi.

Za udruge civilnog društva planirana su sredstava na razini protekle godine te će ista biti odobrena u sklopu programa putem javnog poziva, prema zakonu povećavaju se izdavanja za vatrogasnu zajednicu sa 600.000 kuna na 800.000 kuna, za nabavu ljestava u Vatrogasnoj postrojbi bit će izdvojeno 300.000 kuna, za izgradnju skate parka 500.000 kuna te će se nabaviti električna vozila u PP Lonjsko polje, čak njih 5 u iznosu 1,2 milijuna kuna, dok će Grad izdvojiti 125.000 kuna za spomenuto.

U idućoj proračunskoj godini i dalje će samci koji imaju prihod manji od 2.500 kuna biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, ali i građani koji žive u zajedničkom kućanstvu, a imaju prihod manji od 1.700 kuna po članu kućanstva.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 41.062.000 kuna zato što se očekuje povećanje plaća radnicima koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Porez na imovinu/porez na promet nekretninama očekuje se u iznosu od 3,4 milijuna kuna zbog zaostalog razreza poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave, dok će se prihodi od državnih upravnih i sudskih pristojbi smanjiti zbog izmijene Zakona u dijelu smanjenja i ukidanja određenih pristojbi.

Sredstva za fiskalno izravnavanje povećavaju se sa 15.377.000 na 16.667.000 kuna, dok će se iz namjenskih sredstava od zaduživanja u 2023. godini utrošiti 14.323.497 kuna za solarne elektrane, sufinanciranje izgradnja Doma za stare i nemoćne u Kutini i izgradnja zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana.