Otvoren natječaj za prijam u kadetsku službu na studij Vojnog inženjerstva

Donosimo detalje

Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za prijam u kadetsku službu, na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva na koji će biti primljeno do 70 kandidata.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati su hrvatsko državljanstvo, da su rođeni 1999. godine ili kasnije te su završili četverogodišnju srednju školu. Uvjet je i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti, da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela te su redovito upisani na prvu godinu redovitog studija (u drugom upisnom roku u rujnu 2021.)

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti do 16. kolovoza elektronički Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b. Pismene prijave trebaju sadržavati zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela, presliku osobne iskaznice i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati za kadete koji ispunjavaju propisane uvjete i koji se u propisanom postupku i roku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Aktualno
Hrvatska