Osigurano novih 300 tisuća kuna za sufinanciranje javnog prijevoza na području Županije

Župan Ivo Žinić potpisao je danas Dodatke ugovora za sufinanciranje javnog prijevoza putnika s načelnicima općina Lekenik, Martinska Ves, Sunja i Hrvatska Dubica.

Nastavak je to prakse kojom su Županija i jedinice lokalne samouprave doskočile prije četiri godine kada su prijevoznici ukinuli više nerentabilnih autobusnih linija na području Sisačko-moslavačke županije. Kako spomenuta naselja ne bi bila prometno izolirana, u te je svrhe u 2020. godini osigurano gotovo 300 tisuća kuna.

– Ovo je nastavak jedne dobre suradnje kojom želimo našim stanovnicima koji stanuju u ruralnim područjima omogućiti da mogu obaviti određene poslove. Ovo je, pretpostavljam, zadnji Dodatak ugovora koji ćemo potpisati na ovaj način jer novim Zakonom o linijskom prijevozu predviđen je drukčiji način financiranja, gdje bi se i država uključila u sufinanciranje nerentabilnih linija, poručio je župan i istaknuo kako bi se sukladno novom okviru nastavno raspisao natječaj, a njime bi se s prijevoznicima definirale linije i načini njihova financiranja.

Pojedinačno, ugovor za općine Hrvatska Dubica i Sunja vrijedan je 180 tisuća kuna, za Lekenik 80 tisuća kuna te za Martinsku Ves nešto više od 36 tisuća kuna.