Održane radionice Udruge „OSI“ u Kutini u „OŠ Mate Lovrak“

ML1

Održane radionice Udruge „OSI“ u Kutini u „OŠ Mate Lovrak“ za projekt:

„Individualnim tretmanima do zajedničke koristi – osnaživanje potrebitih u doba krize“.

 

Dana 29.04.2022. u Kutini u „OŠ Mate Lovrak“ je Udruga „OSI“ Kutina održala 3 vrste radionica povodom odobrenog Projekta koji je odobren od Ureda za udruge RH (PT1) i NZRCD (PT2), a financiran iz ESF i Državnog proračuna.

Radionicama su prisustvovali: voditeljica projekta Spomenka Kosina iz Udruge „OSI“ Kutina, stručna edukatorica: mr.sc., mr.educ.rehab. Mirjana Jakovčev, 14 učitelja i nastavnika „OŠ Mate Lovrak“, ravnateljica „OŠ Mate Lovrak“ gđa.Vedrana Banda.

Na početku radionice iz projekta Spomenka Kosina, voditeljica Projekta iz Udruge „OSI“ Kutina, zahvalila se prisutnima na odazivu te je istaknula kako je ovo projekt osnaživanja lokalne zajednice u uvjetima pandemije kroz edukacije obrazovnog kadra na području Grada Kutine,Popovače i okolice , a druga vrsta edukacije je postupanje i odnos prema djeci s teškoćama u razvoju uključenima u redovni obrazovni sustav, te organiziranje radionica o ponašanjima u kriznim situacijama.

U provođenju projekta angažirani su: voditeljica projekta, fizioterapeut, radni terapeut, logoped i psiholog.

Ovaj Projekt se provodi u okviru Poziva – „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva(OCD) za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Ukupna vrijednost Projekta je 466.792,51 kn, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 396.773,64 kn i iz Državnog proračuna – Ured za udruge Republike Hrvatske (PT1) u iznosu od 70.018,87 kn uz nadzor Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva(PT2).

Predviđeno razdoblje provedbe projekta : 02.11.2021. – 02.05.2023.

Dana 29.04.2022.godine održane su 3 vrste radionica za učitelje i nastavnike u „OŠ Mate Lovrak“, a teme radionica su bile:

1. Način ophođenja prema djeci s teškoćama u razvoju – kako verbalnom i neverbalnom komunikacijom postići i unaprijediti odnose prema djeci s teškoćama u razvoju, na koji način im pristupiti i kako se ophoditi u radu s njima; radionica je obuhvatila osnovne informacije o specifičnostima OIT i njihovih obitelji, načinu komunikacije s OIT i njihovim obiteljima , pravima koje OIT i njihove obitelji ostvaruju, vrstama intelektualnih teškoća i njihovim karakteristikama i sl.

2. Pravilno ophođenje u redovno odgojno obrazovnom sustavu – za osposobljavanje i pravilno ophođenje nastavnika u redovno odgojno obrazovnom sustavu,

3. Zaštita zdravlja od Covid – 19 i potresa i ponašanje uslijed krizne situacije –za informiranje o zaštiti vlastitog i tuđeg zdravlja od utjecaja virusa COVID-19 i potresa, te kako se ponašati u određenim situacijama

Na radionicama je mr.sc., mr.educ.rehab. Mirjana Jakovčev uputila učitelje i nastavnike koliko je važna integracija u redovan školski sustav one djece koju je moguće integrirati, ali i koliko je važno pružiti adekvatnu skrb za onu djecu koja zbog svog oštećenja mogu biti korisnici odgojno- obrazovnog sustava kroz posebne odgojno obrazovne skupine. Pravovremena intervencija i sustavan rad uz stručno osoblje su ključni za učenike s teškoćama.

S obzirom kako su u „OŠ Mate Lovrak“ integrirarana i djeca s intelektualnim i fizičkim teškoćama, ovakvi Projekti pridonose kvalitetnom obrazovanju u postupanju s djecom s teškoćama u razvoju, te time pridonese jačanju ljudskih kapaciteta u odgojno obrazovnom sustavu.

ML1

ML2

ML3

ML3

ML5

ML6

ML7

ML8

Capture amblem za web objave

Kutina
Ostalo