Od 39 662 oštećena objekta, statičari do sada pregledali njih 36 982

Za brzi pregled preostalo je 2 680 prijavljenih objekata

Robert Anić/PIXSELL

U Sisačko-moslavačkoj županiji od potresa do danas prijavljeno je 39 662 oštećenih stambenih objekata, a pregledano je njih 36 982, iščitava se iz ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 410 objekata, a zbog oštećenja 4 136.

Privremeno je neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 3 641 objekt, a mjere hitne intervencije za 4 386 privremeno neuporabljivih stambenih objekata.

Uporabljivo i bez oštećenja je 695 objekata, a bez ograničenja njih 7 203. S preporukom o postupanju  uporabljivo je 16 511 objekt.