Od 1. siječnja državni službenici postaju namještenici županijskih uprava

U Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije, župan Ivo Žinić održao je radni sastanak s ministrom uprave Ivanom Malenicom o novoj reformskoj mjeri Vlade RH, odnosno o povjeravanju poslova državne uprave županijama. Tako se razgovaralo o novim poslovima koje će županija preuzeti na sebe, njihovog organiziranja i načinima ustrojavanja koji stupaju na snagu od 1. siječnja 2020. godine kada državni službenici postaju namještenici županijskih uprava.

– Koliko je opsežan taj posao govori i činjenica da je potrebno promijeniti 66 zakona, kojima će se poslovi državne uprave prenijeti u nadležnost županija. Temelj za to je Zakon o sustavu državne uprave, a što se tiče samog karaktera tih poslova, riječ je o poslovima iz područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, imovinsko-pravnih odnosa i opće uprave. Otprilike 200 novih poslova pripast će županijama u nadležnost, objasnio je ministar Malenica.

Cilj ove reforme je učiniti postojeći sustav učinkovitijim, a od županija se očekuje da setom predviđenim aktivnosti građani ne osjete nikakav prijelaz u ostvarivanju prava. U te je svrhe osigurano 350 milijuna kuna iz Državnog proračuna te dodatnih 150 milijuna za otpremnine onim zaposlenicima koji imaju uvjete i odluče se za tu mogućnost.

– Ovo je reforma, koja uz onu poreznu, daje još veći značaj županijama, a na taj način, županije će biti dodatno ojačane. U Uredu državne uprave Sisačko-moslavačke županije trenutno je zaposleno 119 djelatnika, a mjere odlaska u mirovinu ispunjava otprilike 28 osoba. 2. siječnja održat ćemo Skupštinu na kojoj moramo donijeti odluku o prelasku, a prije toga Županija je dužna napraviti novi Pravilnik o sistematizaciji svih radnih mjesta. Pokušat ćemo djelatnike preraspodijeliti unutar naših odjela, osim Matičnih ureda koji će ostati samostalni. Vjerujem da ćemo na ovakav način rasteretiti dio proračuna i da ćemo moći kvalitetnije organizirati naše poslove, poručio je župan.