Novska istaknuta kao primjer dobre demografske politike

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organiziralo je u partnerstvu s Gradom Đakovom konferenciju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Konferencija na temu “Doprinos jedinica lokalne i područne samouprave demografskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema” nastoji promovirati rad uspješnih gradova i općina, a među njima se našao i Grad Novska.

Pred predstavnicima slavonskih gradova i općina, kao i predstavnicima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te okupljenim demografima, govorio je gradonačelnik Novske Marin Piletić, predstavivši aktualne mjere koje doprinose pozitivnoj demografskoj slici Grada.

Naime, Grad Novska uspio je zaustaviti pad novorođene djece povećanjem naknada za novorođene, paketima za bebe, izgradnjom novog Dječjeg vrtića te stipendiranjem učenika i studenata. Na konferenciji su, također predstavnici Gradskog društva Crvenog križa predstavili takozvani “Novljanski paket za bebe” u okviru mjere “Kolica za novljanskog klinca”. Paket je izrađen po uzoru na finski model te je jedinstven na području Republike Hrvatske, a sadržava sve potrebne stvari u prvim mjesecima života djeteta.

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija