Novi kilometri rekonstruiranih cesta za Grad Novsku

CESTE_UGOVOR_3_50

U Novskoj započinje nova faza obnove dotrajale infrastrukture, a ona je, ističu iz Grada, jedna od važnih aktivnosti novljanske gradske uprave.

– Bit će to novi kilometri rekonstruiranih cesta u partnerstvu sa Županijskom upravom za ceste. Projekt je financiran u jednakim dijelovima, 50 posto Grad Novska, a ostala polovica iznosa financirana je od  ŽUC-a Sisačko-moslavačke županije, istaknuo je gradonačelnik Grada Novske Marin Piletić.

Potpisivanjem novog Sporazuma između ravnatelja Županijskih cesta Stipe Šapine i gradonačelnika Marina Piletića, započinje obnova županijske ceste kroz naselje Plesmo prema naselju Stara Subocka. Riječ je o projektu vrijednom 4.8 milijuna kuna, a obuhvaća sanaciju ceste u duljini od 2.7 kilometara. Procijenjeno vrijeme trajanja obnove je 100 dana od početka radova.

U sklopu projekta, poboljšat će se i sami tehnički elementi županijske ceste, s naglaskom na kritični nagib zavoja na ulazu u Staru Grabovu, koji je dosad bio poprište nekoliko prometnih nezgoda. Uz to, predviđeno je i uklanjanje nedostataka na županijskoj cesti 3250 kroz Bročice.

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija