Uvodi se raspored korištenja

Nove brave na popovačkim pučkim domovima

Gradonačelnik Josip Mišković i suradnici sastali su se s predsjednicima vijeća mjesnih odbora
sastanakspredsjednicimavmo

Gradonačelnik Josip Mišković sa svojim suradnicima sastao se s predsjednicima vijeća mjesnih odbora s područja Grada Popovače.

Glavna tema ovog sastanka odnosila se na pučke domove i ostale prostore javne namjene te je raspravljano o potrebama ulaganja u pojedine objekte, definiranju rasporeda njihova korištenja od strane mjesnih udruga, rješavanju pravno imovinskih odnosa domova u pojedinim naseljima…

Budući da su nedavno konstituirani novi sazivi vijeća mjesnih odbora, zaključeno je kako će se, u cilju što kvalitetnije koordinacije između odgovornih osoba mjesnih odbora i Komunalnih servisa Popovača koji upravljaju pučkim domovima u smislu evidencije rasporeda korištenja istih, pristupiti izmjeni brava na svim objektima.

Sastanku je nazočio i Ivor Stanivuković, direktor KSP-a koji je ovom prilikom nazočne predsjednike vijeća mjesnih odbora izvijestio i o aktivnostima poduzeća u okviru aktualne provedbe procesa revizije postojećih grobnih mjesta. Na sastanku je bilo riječi i o manifestacijama, odnosno obilježavanju vjerskih blagdana po naseljima u čiju su pripremu uključeni mjesni odbori, a organizacijski i financijski su podržani od strane Grada i gradske Turističke zajednice.

Ostalo
Popovača