Neuporabljivo 4199 objekata od pregledanih 37.582

Za pregled statičara preostalo je 2107 prijavljenih objekata

Robert Anić/PIXSELL

U Sisačko-moslavačkoj  županiji zbog oštećenja neuprabljivo je 4199 objekata od dosad pregledanih 37.582, a nakon razornoga potresa koji je pogodio tu županiju u prosincu prošle godine, prijavljena su oštećenja na ukupno 39.689 objekata, ažurirani su ArcGIS podatci.

Tako je, prema ažuriranim ArcGIS podatcima objavljenima u subotu, i zbog vanjskih utjecaja u Sisačko-moslavačkoj županiji neuporabljivo 412 objekata.

Privremeno je pak u toj županiji neuporabljivo 3688 objekata koje treba detaljno pregledati, kao i 4466 objekata na kojima treba provesti mjere hitne intervencije.

Bez oštećenja uporabljiva su 704 objekta, a njih 7285 uporabljivo je bez ograničenja. S preporukom o postupanju uporabljivo je pak 16.828 objekata.