Donosimo raspored

Na području Martinske Vesi započela druga faza projekta “Županijski kutak zdravlja”

Aktivnosti će se provoditi u jutarnjim satima, a iznimno, ako će radionice biti usmjerene za širu korisničku skupinu, mogu se organizirati i u poslijepodnevnim satima
zdravstveni pregled

Projekt „Županijski kutak zdravlja“ provodi se kroz 3 faze od kojih svaka traje 4 mjeseca s ciljem povećanja zdravstvene zaštite stanovnika u ruralnim područjima Sisačko-moslavačke županije. Projekt traje do 1. ožujka 2024. godine.

Prve projektne aktivnosti provodile su se na području Donje Posavine i to u mjestima: Prelošćica, Gušće, Veliko Svinjičko, Kratečko i Lonja. Druga faza započela je na području općine Martinska Ves, a treća faza provodit će se na ruralnom području grada Novske.

Uvažavajući činjenicu da je zadnjim popisom stanovništva utvrđeno kako na području Sisačko-moslavačke županije živi 24,7% osoba starijih od 65 godina, aktivnosti Sisačko-moslavačke županije usmjerene su ka podizanju kvalitete života starijih osoba. U područjima koja su udaljenija od gradskih središta, a u kojima živi značajno veći broj osoba starije životne dobi, provodimo aktivnosti usmjerene ovoj dobnoj skupini.

Projektom „Županijski kutak zdravlja“ u ruralna područja dovodi se medicinsko osoblje i povećava zdravstvena zaštita stanovnika. Poseban naglasak daje se preventivnim aktivnostima, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te savjetovanju i podršci koja često izostaje. Preventivnim djelovanjem cilj je prevenirati očekivane veće zdravstvene teškoće, kod starijih osoba prevenirati oštećenja i lomove lokomotornog sustava, osigurati veću pokretljivost osoba starije životne dobi, pregledom i savjetima patronažne sestre prevenirati ozbiljnije bolesti i poticati na redovite preventivne preglede.

Mobilni tim u kombiju, u sastavu prvostupnik fizioterapeut i patronažna sestra, dolazit će u mjesto, u prostor koji će biti osiguran i adekvatan za provedbu terapijskih postupaka u kojima će se provoditi medicinska gimnastika, kontrola krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Osim navedenih aktivnosti osigurat će se dolasci stručnjaka koji će voditi interaktivne radionice sa sudionicima, koji će imati priliku postavljati pitanja i više saznati o određenoj temi, sve s ciljem prevencije većih teškoća i ozbiljnijih oboljenja.

Aktivnosti će se provoditi u jutarnjim satima, a iznimno, ako će radionice biti usmjerene za širu korisničku skupinu, mogu se organizirati i u poslijepodnevnim satima.

Raspored provođenja projekta na području općine Martinska Ves:

ponedjeljak – Lijeva Luka – društveni dom, Lijeva Luka 70
utorak – Tišina Erdedska – društveni dom, Tišina Erdedska 53a
srijeda – Jezero Posavsko – društveni dom, Jezero Posavsko 7
četvrtak – Desno Željezno – društveni dom, Desno Željezno, 47
petak – Žirčica – društveni dom, Žirčica 2

Događanja
Martinska Ves