Muzej Moslavine krenuo u sanaciju podruma

Ukupna vrijednost radova je 300 000 kuna

Grad Kutina

U Muzeju Moslavine Kutina ovih dana krenuli su radovi prve faze sanacije podruma u južnom krilu zgrade.

Nakon pripreme i organizacije gradilišta krenulo se s uklanjanjem postojećih instalacija te probijanjem otvora i novih vrata popraćenima podupiranjem stropne konstrukcije. Također, uklanjaju se dijelovi postojećeg poda podruma, a iskopavat će se i betonirati temelji navedenog novog otvora vrata u pregradnom zidu.

Ukupna vrijednost radova je 300 000 kuna, a radove financira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sa 100 000 te Grad Kutina s 200 000 kuna.

– Do kraja ove godine krenut će se i završiti i druga faza koja obuhvaća ovaj dio zgrade Muzeja. Pred nama su opsežni radovi kojima se nastoji unaprijediti i očuvati kulturna baština koja se nalazi u Muzeju, poručio je prilikom obilaska radova gradonačelnik Babić.