MUP planira upisati 750 kandidata za buduće policajce i policajke

MUP ove godine planira upisati 750 kandidata za program obrazovanja policajaca i policajki koji bi nakon završetka obrazovanja trebali biti raspoređeni u policijske uprave i ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije.

MUP je izvijestio da će program obrazovanja odraslih, u koji se mogu prijaviti mlađi od 28 godina sa završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom srednjom školom, započeti 14. rujna 2020. Kandidati za upis moraju biti hrvatski državljani, a uz psihičku i tjelesnu sposobnost, trebaju ispunjavati posebno propisanu razinu motoričke sposobnosti te biti dostojni za obavljanje policijske službe. Osim toga ne smiju biti članovi ni jedne politike stranke.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je podnijeti na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom za natječaj.

Rok za podnošenje prijave je od 2. ožujka do 15. kolovoza, objavio je MUP na svojim internetskim stranicama na kojima su dostupni uvjeti, način natjecanja te prava i obaveze kandidata.

U MUP-u ističu da će Policijska akademija i Policijska škola “Josip Jović” i ove godine u Policijskim upravama organizirati Dane otvorenih vrata s ciljem privlačenja što većeg broja zainteresiranih kandidata.