Ministrica Divjak predstavila Upute za vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi na daljinu

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak predstavila je Upute za vrjednovanje i ocjenjivanje za vrijeme trajanja nastave na daljinu u situaciji epidemije koronavirusa, za učitelje, nastavnike i profesore te za roditelje/skrbnike i učenike
Sandra Šimunović/PIXSELL

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak predstavila je u petak Upute za vrjednovanje i ocjenjivanje za vrijeme trajanja nastave na daljinu u situaciji epidemije koronavirusa, za učitelje, nastavnike i profesore te za roditelje/skrbnike i učenike.

Materijal ima tri dokumenta – opće upute za vrjednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu te dva dodatka – dodatak A u kojem su primjeri vrjednovanja i ocjenjivanja i dodatak B, koji sadrži alate za vrjednovanje. Materijal, između ostaloga, sadrži načela vrjednovanja u nastavi na daljinu, metode i preporuke za vrjednovanje u okviru standardnih pristupa te inovativniji pristup kao i nagrade za aktivnost i rad, naglasila je Divjak.

Napravljene su upute i za razrednu nastavu, vrjednovanje praktičnih vještina i zaključivanje na kraju godine. Tu su i preporuke za vrjednovanje u visokim učilištima, državna matura 2020., vrjednovanje i samovrjednovanje nastavnika te naglasci za roditelje, rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Divjak predstavljajući Upute za vrednovanje i ocjenjivanje za vrijeme trajanja nastave na daljinu.

Podsjetila je kako su za načela ocjenjivanja i vrjednovanja bitni usvajanje ishoda i učenja putem bitnih sadržaja, naglasak na dobrobiti učenika i poticanje na učenje, a ne ocjenjivanje naučenoga. U načelima su i naputak o povratnoj informaciji o tomu je li učenik ostvario odgojno-obrazovne ishode te kako će popraviti svoje učenje, dodala je.

Divjak je istaknula da sadržaji koje nastavnici trebaju poučavati i kasnije vrjednovati i ocjenjivati, trebaju biti usmjereni na bitno, a osloboditi se činjenica koje opterećuju ono bitno. Poručila je i kako treba voditi brigu o tomu u kakvim uvjetima žive i uče učenici, te dodala kako očekuje pomak s činjeničnoga znanja na razvoj kompetencija nužnih za 21. stoljeće.

U načelima je također i vrjednovanje aspekata vezanih uz pojedine predmete, a zaključna ocjena na kraju školske godine, temelji se na ocjenama cijele godine, uključujući i nastavu na daljinu, dodala je. Ministrica je ponovila kako se treba usredotočiti na bitne sadržaje i ocijenila kako je važnije poticati na učenje nego ocjenjivati. U svakom predmetu treba vrjednovati aktivnost učenika, rekla je dodavši, kako treba vrjednovati po jedan složeniji rad do kraja godine.

U predmetima, napomenula je, sa satnicom od barem 4 sata moguć je i virtualni usmeni ispit, a pisana provjera znanja samo ako je baš potrebna. Zato se, poručila je, zaključna ocjena na kraju školske godine temelji na ocjenama danim tijekom cijele školske godine.

Na upit novinara kako komentira to što mnogu smatraju da je škola na daljinu unijela kaos u obrazovni sustav, Divjak je odgovorila protupitanjem: Što bi bilo da nismo uveli školu na daljinu?

Odgovarajući na pitanje o mogućoj odluci Vlade da ne ispuni obećanja o dizanju plaća profesorima, ministrica je odgovorila kako u izvanrednoj situacija, u kakvoj se nalazimo, to zahtjeva od socijalnih partnera da sjednu za stol i razgovaraju.

Aktualno
Hrvatska