Ministarstvo obrane prima 200 vojnika/mornara u vojnu službu

Nakon dvije godine službe pruža im se mogućnost potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme

Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu, a prima se 200 kandidata s početkom službe 14. lipnja.

Nakon dvije godine službe vojnicima/mornarima pruža se mogućnost potpisivanja ugovora na neodređeno vrijeme, dodaje se u priopćenju MORH-a. Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati moraju ispunjavati zakonom propisane uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem u Zagrebu, i to u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane, telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Aktualno
Hrvatska