Ministarstvo državne imovine rješava 2379 zahtjeva kojima se traže određene nekretnine

Ministar državne imovine Mario Banožić održao je radni sastanak sa svim županima na kojemu se govorilo o popisu prioritetnih predmeta po županijama i evidencijama nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne samouprave.

– Dogovorili smo da do 31. prosinca ove godine prikupljamo podatke, a nakon toga će Ministarstvo državne imovine već u prvoj polovici iduće godine imati sveobuhvatnu evidenciju za koju nam je želja da bude javna, rekao je ministar Banožić, dodajući da će se tako uskladiti popisi u jedinicama lokalne samouprave s popisom Ministarstva državne imovine odnosno utvrditi točno koji se pravni subjekti nalaze na kojim česticama.

U praksi je čest slučaj da podaci u internoj evidenciji Ministarstva ne odgovaraju činjeničnom stanju na terenu, a bez uklanjanja tih problema nije realno ni stavljanje imovine u funkciju.

Svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave i svako trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave imaju svoje zahtjeve u Ministarstvu državne imovine. Sklopljeno je 444 ugovora, a u postupku rješavanja je 2379 zahtjeva kojima gradovi i općine traže određene nekretnine ili dijelove nekretnina u cilju razvoja svojih projekata.

– Riječ je o projektima koji su visoke financijske vrijednosti. Rješavanjem tih zahtjeva, Ministarstvo će pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave riješiti imovinsko-pravne odnose, ali isto tako voditi brigu da u budućnosti projekti za koje je Ministarstvo izdalo suglasnost budu privedeni svrsi i namjeni, kazao je Banožić.