Ljekarne u cijeloj Hrvatskoj od 8 do 17, dežurne ljekarne 24 sata

Sukladno odluci Nacionalnog kriznog stožera Republike Hrvatske i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusa ljekarne od danas do daljnjeg rade u skraćenom radnom vremenu od 8 do 17 sati.

Ova odluka se odnosi na sve ljekarne na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, osim dežurnih ljekarni, priopćeno je iz Hrvatske ljekarničke komore. Radno vrijeme ljekarni za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusa nije dopušteno prije 8 sati ujutro i poslije 17 sati. Radno vrijeme i način rada dežurnih ljekarni znači: od 8 sati ujutro do 17 sati rade kao sve druge ljekarne, a od 17 sati do 8 sati ujutro rade isključivo dežurstvo, izdavanje terapije ‘na prozorčiću’. Subotom ljekarne rade od 9 sati do 12 sati. Za sve ostalo vrijeme radit će dežurne ljekarne.

Prema naputku Kriznog stožera rad djelatnika ljekarni organizirat će se u timovima, a definirat će se fiksni timovi koji međusobno neće dolaziti u kontakt. Rad u fiksnim timovima podrazumijeva izbjegavanje promjena i zamjena članova ljekarničkih timova, osim u slučaju samoizolacije pojedinog člana ili bolovanja.

HLJK poziva hrvatske građane da odlazak u ljekarne bude samo zbog izdavanje kronične ili akutne terapije te zbog preuzimanja neophodno potrebne terapije, kao što su lijekovi za snižavanje temperature ili antibiotska terapija.

Ljekarnici su dobili naputak da mogu uskratiti izdavanje za sve ostale zahtjeve koji nisu u kategoriji hitnosti ili kronične terapije, naveli su iz HLJK-a.