Kutina zaradila čistu peticu za transparentnost proračuna

Institut za javne financije predstavio je rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina
novac

Grad Kutina ocijenjen je s peticom iz transparentnosti proračuna prema istraživanju Instituta za javne financije koji je predstavio rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina.

Cilj istraživanja bio je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama, a to su izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2019., izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020., prijedlog proračuna za 2021., izglasani proračun za 2021. te proračunski vodič za građane za 2021.

Grad Kutina objavio je svih pet dokumenata na svojim web stranicama što ga svrstava u društvo jedinice lokalne i regionalne samouprave koja je na najvišoj razini po transparentnosti proračuna.

Grad
Hrvatska
Kutina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija