JVP Novska započela s radom

Od 1. lipnja s radom je započela Javna vatrogasna postrojba Grada Novske te se pridružila dugoj tradiciji vatrogastva, koja je u gradu prisutna još od 1887. godine osnivanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

– Novska je grad s dugogodišnjom vatrogasnom tradicijom i vatrogastvo je dio identiteta našeg Grada, istaknuo je gradonačelnik Grada Novske Marin Piletić uoči svečanosti početka rada.

Naime, JVP Novska trenutno raspolaže s 13 profesionalnih vatrogasaca koji će obavljati sve vatrogasne djelatnosti, uključujući stručne i ostale poslove pomaganja u nevolji, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom te pružanja tehničke pomoći u nezgodama. Rad je organiziran po turnusima u 24-satnim dežurstvima, dok u svom timu imaju i dvije vatrogaskinje.

 

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija