Još 8 006 prijavljenih građevina čeka na statičara

Do sada ih je pregledano 29.894, od sveukupno 37.900 prijavljenih objekata

Jurica Galoić/PIXSELL

U Sisačko-moslavačkoj županiji je do ponedjeljka ujutro prijavljeno 37.900 stambenih objekata oštećenih u potresu, a pregledano ih je 29.894, iščitava se iz ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 357, a zbog oštećenja 3513 objekata.

Za 2990 objekata utvrđeno je da su privremeno neuporabljivi i potreban je detaljan pregled, a privremeno neuporabljivo uz potrebne mjere hitne intervencije označeno je za 3554 objekta.

Uporabljivo i bez oštećenja je 645 pregledanih objekata, uporabljivo bez ograničenja je utvrđeno za 6031 objekt, a 12.804 uporabljivi ali s preporukom o postupanju.