Jednoglasno usvojen rebalans proračuna Grada Popovače

Održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače
gradsko vijeće grada popovače

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Popovače jednoglasno su usvojene II. izmjene i dopune proračuna za 2021.  Kako je obrazložio gradonačelnik Josip Mišković, iskazani iznos prihodovne strane proračuna u vrijednosti od oko 130 milijuna je nerealan, a s obzirom na činjenicu da oni obuhvaćaju oko 56 milijuna kuna planiranih darovnica koje se većim dijelom neće realizirati.

– Riječ je o obvezi da se u plan prihoda uvrste i svi oni projekti koje je Grad nominirao na natječaje za financiranje iz europskih odnosno nacionalnih fondova. Za 1,6 milijuna smanjili smo planirane porezne prihode temeljem činjenice da je uslijed krize izazvane epidemijom koronavirusa evidentan njihov smanjeni priljev tijekom godine. Ovim rebalansom značajno su pak povećani prihodi od rudne rente koje određuje cijena nafte na ovom tržištu, kao i one iz izvora uplaćenih doprinosa za eksploataciju šuma. Kada je riječ o rashodovnoj strani, najveći dio u tom kontekstu, gotovo 28 milijuna kuna, odnosi se na segment komunalnog sustava, naglasio je gradonačelnik te izvijestio vijećnike da je Grad uredno ispunio sve svoje obveze prema izvođačima, ustanovama kao i ostalim korisnicima proračuna.

Poticaj od 30.000 kuna za prvu nekretninu

Vijećnici su u nastavku sjednice jednoglasno podržali i donošenje Odluke o mjerama poticanja kupnje ili izgradnje prve nekretnine za stanovanje na području Grada Popovače u 2021. koja je definirana u cilju pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mlađe populacije.

Grad Popovača će, naime, vlasnicima nekretnina koji su tijekom 2021. godine kupili ili izgradili svoju prvu nekretninu za stanovanje dodijeliti poticaj u iznosu od 30.000 kuna, najkasnije do kraja kalendarske godine, a sukladno ispunjavanju uvjeta koji će biti propisani javnim pozivom.

– Neki od propisanih preduvjeta za ostvarivanje ovog prava bit će da podnositelj zahtjeva (kao i njegov bračni ili izvanbračni drug) u trenutku podnošenja prijave imaju prijavljeno prebivalište na području grada Popovače, na adresi na kojoj se nalazi nekretnina, da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina u trenutku stjecanja nekretnine, odnosno da podnositelj zahtjeva, kao i njegov bračni ili izvanbračni drug, nemaju niti su ranije imali u vlasništvu drugu nekretninu pogodnu za stanovanje, objasnio je gradonačelnik obrazlažući prijedlog ove odluke.

Potpora od 5.000 kuna za ublažavanje posljedica pandemije

Također je usvojena odluka o dodjeli bespovratnih potpora mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti covid-19 na području Grada Popovače za 2021. godinu. Radi se o dodjeli potpore u iznosu od 5.000 kuna za one čiji je rad bio obustavljen odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u siječnju i veljači 2021. godine.

Grad
Hrvatska
Politika
Popovača
Sisačko-moslavačka županija