Do 5. travnja traje Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

SISAK_21-1024×655

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Sisak, te Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća četiri jedinice lokalne samouprave i to Grad Sisak, te Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja.

Javnu raspravu provodi nositelj projekta Grad Sisak u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Više informacija i preuzimanje dokumenata pogledajte ovdje

Grad
Hrvatska
Lekenik
Martinska Ves
Općina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Sisak
Sunja