Iz županijskog proračuna izdvojeno 600 tisuća kuna za razvoj lovstva

U prostorijama Lovačkog društva Hrvatski dragovoljac potpisani su ugovori o dodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije.

Naime, župan Ivo Žinić donio je Odluku o sufinanciranju razvoja lovstva još krajem prošle godine te je sukladno njoj bio raspisan Natječaj za sljedeće aktivnosti: ulaganja u materijalnu imovinu, gradnju, rekonstrukciju i opremanje lovačkih domova, nastupe i organizaciju sajmova, nabavu mehaničkih repelenata, zaštitu od predatora i štetnika te izložbe, seminare, stručne skupove i okrugle stolove na temu lovstva.

Ukupno je za provedbu Odluke osigurano 600 tisuća kuna iz županijskog proračuna, a na Natječaj se javilo 38 lovoovlaštenika za 45 županijskih i državnih lovišta.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija