Ivanić-Grad donio mjere za pomoć građanima i gospodarstvenicima

Posebnom odlukom Gradskog vijeća osnovat će se Fond za pomoć građanima i poduzetnicima

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Ivanić-Grada, koja je održana elektroničkim putem vijećnicima je dostavljen i prijedlog gradskih mjera za pomoć građanima i poslovnim subjektima radi ublažavanja posljedica pandemije korona virusa.

U nacrt Odluke uvršteno je pet mjera. Njima se predlaže ukidanje sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić-Grad od 16. ožujka pa sve do uspostave ponovnog rada.

Dječji vrtić Roda ostvaruje pravo na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja programa uz uvjet da se u ustanovi zadrži broj zaposlenih koji je bio i prije nastupanja mjere obustave rada. Također Obustavljaju se postupci prisilne naplate potraživanja proračunskih prihoda Grada Ivanić-Grada u narednom razdoblju od 3 mjeseca, osim u slučajevima zastare potraživanja, te poštivanja zakonskih rokova prijave potraživanja u stečajni i predstečajni postupak.

Odobrava se odgoda plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa za ožujak, travanj i svibanj svim fizičkim osobama i pravnim osobama kojima je obustavljen rad sukladno odredbama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a prekida se naplaćivanje zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada kao i poreza na korištenje javnih površina za sve pravne osobe kojima je obustavljen rad.

Posebnom odlukom Gradskog vijeća osnovat će se Fond za pomoć građanima i poduzetnicima pogođenima Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka ove godine. Iznosi potpora, kao i kriteriji raspodjele bit će naknadno uređeni i objavljeni.

Vijećnici će se o nacrtu Odluke moći izjašnjavati i davati svoje prijedloge do sjednice gradskog odbora za gospodarstvo, čiji će članovi idućeg tjedna utvrditi konačni prijedlog mjera za novu sjednicu Gradskog vijeća.