Ivanić-Grad dobiva reciklažno dvorište vrijedno 1,4 milijuna kuna

Izgradnja Reciklažnog dvorišta Tarno završila je, te je 12. veljače obavljen tehnički pregled i ishođena Uporabna dozvola

Grad Ivanić-Grad u rujnu 2018. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt „Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad“. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.338.866,30 kuna, od kojih se 1.138.036,00 sufinancira iz EU, što iznosi 85 posto.

Izgradnja Reciklažnog dvorišta Tarno završila je, te je 12. veljače obavljen tehnički pregled i ishođena Uporabna dozvola. Grad je donio odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o., te je trenutno u tijeku upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta nakon kojeg će se pristupiti dogovoru oko datuma svečanog otvorenja i početka rada reciklažnog dvorišta.

Podsjetimo, projekt „Građenje i opremanje Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad“ doprinijet će povećanju količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Provodit će se kontinuirana edukacija i informiranje svih stanovnika o važnosti i prednostima odvojeno prikupljenog otpada i poticanju ponovne upotrebe na načelima kružne ekonomije. Osim edukacija za odrasle, bit će održane i one namijenjene djeci, kako bi se svijest o ulozi odvojenog prikupljanja otpada u zaštiti okoliša poticala od najranije dobi.

U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će primiti 60 tona odvojeno prikupljenog otpada.

Hrvatska
Ostalo
Regija