Interesi i prava branitelja tema godišnje skupštine UHB Petrokemije

Udruga hrvatskih branitelja Petrokemije održala je redovnu godišnju skupštinu, na kojoj su predstavljene brojne aktivnosti koje članovi provode tijekom godine – od obilježavanja obljetnica i humanitarnog rada, do svakodnevne brige o svojim štićenicima.

– Najvažnija zadaća i obveza UHB Petrokemije Kutina je štititi interese i prava hrvatskih branitelja Petrokemije, sukladno Sporazumu o pravima hrvatskih branitelja u Petrokemiji i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, istaknuo je predsjednik spomenute Udruge Stjepan Šalković.

Na Skupštini je sudjelovao zamjenik gradonačelnika Grada Kutine Damir Markuš, kao i načelnik sektora za normativnu djelatnost pri Ministarstvu hrvatskih branitelja Ivica Akmadža. Potonji je okupljenima rastumačio prava koja ostvaruju prilikom odlaska u mirovinu prema aktualnom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja.

Grad
Hrvatska
Kutina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija