Hvalevrijedan projekt

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom provodi projekt e-pristupačnost

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom provodi projekt “e-Pristupačnost“ kojeg sufinancira Ministarstvo turizma i sporta.

”e-Pristupačnost” predstavlja projekt razvoja web platforme kojom se pokrivaju programi za:

  1. usavršavanje i osposobljavanje djelatnika u turizmu koji dolaze u kontakt s osobama s invaliditetom te
  2. osposobljavanje i usavršavanje osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu.

Platforma koja se razvija sadrži programe učenja i testove temeljem kojih se potom dobiju uvjerenja o završenim programima.

Ciljne skupine projekta:
– Osobe s invaliditetom
– Poslodavci koji rade u turizmu i ugostiteljstvu

Partnerske organizacije u projektu su Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina i Udruga osoba s invaliditetom Daruvar.

Opći cilj projekta je povećanje dostupnosti turističkih sadržaja osobama s invaliditetom. Projektom e-Pristupačnost ciljaju se specifične potrebe senzibilizacije poslodavaca (u turizmu i ugostiteljstvu) za potrebe osoba s invaliditetom te inkluzija osoba s invaliditetom na tržište rada turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi projekta su:
1. digitalizacija djelovanja HSUTI-ja;
2. osposobljavanje i usavršavanje osoba s (primarno tjelesnim) invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu;
3. osposobljavanje i usavršavanje poslodavaca za zapošljavanje i inkluziju osoba s (primarno tjelesnim) invaliditetom;
4. jačanje zelene tranzicije civilnog društva u Republici Hrvatskoj;
5. olakšanje pristupa tržištu rada osobama s (primarno tjelesnim) invaliditetom.

U okviru provedbe odobrenih aktivnosti po projektu ”e-Pristupačnost” HSUTI je izradio digitalni letak o Projektu s ciljem senzibilizacije javnosti o inkluziji osoba s invaliditetom na tržištu rada u turizmu i ugostiteljstvu.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Zagreb