Hrvatska i Razvojna agencija SIMORA domaćini međunarodne konferencije AGORADA+

Razvojna agencija SIMORA prošle je godine odnijela titulu najbolje europske razvojne agencije na izboru kojeg provodi upravo EURADA

Europsko udruženje razvojnih agencija EURADA svake godine u drugoj državi članici EU organizira AGORADU+, dvodnevnu međunarodnu konferenciju s temama od interesa regije u kojoj se konferencija održava. Hrvatska je prvi puta domaćin, kao i Razvojna agencija SIMORA koja je prošle godine odnijela titulu najbolje europske razvojne agencije na izboru kojeg provodi upravo EURADA.

Panel rasprave, prezentacije, radionice, predstavljanja primjera dobre prakse okupili su na Zagrebačkom velesajmu aktere gospodarskog razvoja, uključujući financijske posrednike, klastere, inovacijska središta, industrijska udruženja, investitore, poslovne anđele te platforme za grupno financiranje.

AGORADA+ okuplja široki skup predstavnika regionalnih razvojnih agencija, klasterskih organizacija, nacionalnih javnih tijela, poduzeća, ali i drugih organizacija kako bi se pružila potpora poslovanju iz država članica i regija Europske unije. Suorganizatori konferencije uz SIMORU su i DURA – Dubrovačka razvojna agencija, ZARA – Zagorska razvojna agencija, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije i ZADRA NOVA – Razvojna agencija Zadarske županije, uz potporu ZICER-a – Zagrebačkog inovacijskog centra.