Lokalna politika

Gradsko vijeće izmijenilo odluku o ostvarivanju prednosti pri upisu u Dječji vrtić Petrinjčica

Ovom odlukom povećan je broj bodova koji donosi kriterij "djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića" te je definirano da broj bodova za ostvarivanje prednosti pri upisu za djecu s teškoćama u razvoju donosi stručno povjerenstvo
gradsko vijeće grada petrinjeGrad Petrinja

Gradsko vijeće Grada Petrinje održalo je 20. izvanrednu sjednicu na kojoj je jednoglasno usvojen prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Petrinjčica.

Pročelnica UO za društvene djelatnosti i imovinu pojasnila je razlog donošenja ove odluke. Naime 2022. godine donesena je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Petrinjčica kako bi se uskladilo s izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, međutim pokazala se potreba za reguliranjem broja bodova po pojedinim kriterijima. Ovom odlukom povećan je broj bodova koji donosi kriterij “djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića” ( s 2 na 15 bodova). Također je definirano da broj bodova za ostvarivanje prednosti pri upisu za djecu s teškoćama u razvoju donosi stručno povjerenstvo vrtića na temelju dokumentacije i provedenog inicijalnog razgovora.

Budući da je Gradsko vijeće usvojilo odluku o kriterijima i bodovanju, DV Petrinjčica u mogućnosti je ove godine otvoriti e-upise u ranijem terminu od 6. do 14. travnja. Gradonačelnica Komes pozvala je roditelje da na natječaj prijave i djecu koja još nemaju godinu dana, a žele ga upisati u vrtić kad napuni godinu dana života što bitno olakšava upis kada dođe vrijeme za polazak u vrtić budući da je zadovoljena propisana procedura .

Petrinja
Politika