Održana 30. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće dalo suglasnost za kupovinu zgrade buduće katoličke gimnazije u Popovači

U nastavku sjednice većinom je glasova usvojena i odluka o naknadi predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća, županijskim vijećnicima, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednicima vijeća mjesnih odbora
gradsko vijeće grada popovače

Popovački gradski vijećnici na jučer održanoj, 30. sjednici, dali su suglasnost gradonačelniku za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine – poslovne zgrade tvrtke INA d.d..

Gradonačelnik je obrazlažući prijedlog naglasio kako su ishođene sve potrebne administrativne pretpostavke za kupnju poslovne zgrade tvrtke INA d.d. u središtu Popovače u kojoj će, kako je planirano, biti smještena katolička gimnazija, a suglasnost Gradskog vijeća nužna je kako bi gradonačelnik mogao sklopiti ugovor o kupoprodaji navedene nekretnine.

U nastavku sjednice većinom je glasova usvojena i odluka o naknadi predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Gradskog vijeća, županijskim vijećnicima, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednicima vijeća mjesnih odbora.

– U okviru potrebe za promjenom iznosa ovih naknada iz kune u eure, a uzimajući u obzir inflaciju i općenito povećanje cijena uz aktualnu provedbu postupka konstituiranja mjesnih odbora na području Grada, Ured gradonačelnika mišljenja je da je ovo prilika da se korigiraju iznosi naknada vijećnicima, odnosno uvedu naknade predsjednicima mjesnih odbora kako bi time podmirili bar osnovne troškove svog angažmana, obrazložio je gradonačelnik Josip Mišković.

Politika
Popovača