Grad Sisak raspisao natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita

Grad Sisak raspisao je danas natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita u sklopu Programa “Sisački poduzetnik/ca 2019”.

Korisnici kredita mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju na području Grada Siska te imaju minimalno troje zaposlenika, od kojih je barem 50% s prebivalištem u Sisku. Jedan od uvjeta je, također da na dan podnošenja zahtjeva nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu i da nad njima nije otvoren predstečajni ili stečajni postupak te postupak likvidacije.

Prednost pri dodjeli potpora imaju projekti proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta te projekti od posebnog značaja za gospodarski razvoj Grada Siska.

Kredit je predviđen za financiranje kupovine, izgradnje ili proširenja gospodarskih objekata te za kupovinu opreme i trajnih obrtnih sredstava, dok visina potpore ovisi o samoj namjeni kredita.

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banke, odnosno najkasnije do 15. prosinca, a rezultat je suradnje Grada Siska i OTP banke Hrvatska, Raiffeisen banke, Erste&Steiermärkische banke te Zagrebačke banke na spomenutom projektu.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Sisak