Grad Sisak i ove godine sufinancira prijevoz studenata

Donosimo kako do potvrde za subvenciju

Grad Sisak će studentima sa svog područja i u akademskoj godini 2022./2023. subvencionirati 25% troškova mjesečnih i polumjesečnih karata za prijevoz željeznicom na relaciji Sisak Caprag/Sisak – Zagreb te za prijevoz autobusom na relacijama Sisak – Zagreb, Sisak – Petrinja i Sisak – Kutina.

Studenti pravo na subvenciju mogu ostvariti na dva načina: putem e-maila ili osobno. Tako na e-mail [email protected] trebaju poslati ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE, uz koji prilažu potvrdu o statusu redovitog studenta te kopiju osobe iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu.

Potvrdu za subvenciju moguće je izraditi osobno, dolaskom na adresu Grada Siska (zgrada bivše prometne policije) u razdoblju od 8 do 16 sati. Pritom se mora priložiti potvrda o statusu redovitog studenta te kopija osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu.

Potvrdu za subvenciju studenti nastavno trebaju predati prijevozniku – HŽ Putnički promet, Auto promet Sisak ili Čazmatrans.

Potvrdom za subvenciju prijevoza studenti uz doplatu kupuju mjesečnu ili polumjesečnu kartu. Studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi od 1. listopada tekuće do 30. lipnja sljedeće godine te od 1. do 30. rujna 2023. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/635-516.