Grad Novska dodijelio 300 tisuća kuna za obnovu i uređenje tri sakralna objekta

U sklopu programa “Obnova i izgradnja sakralnih objekata” za pomoć župa na području Grada Novske dodijeljeno je 300 tisuća kuna.

Ugovore o dodjeli sredstava s gradonačelnikom Marinom Piletićem potpisali su župnik Župe sv. Luke Evanđeliste Milan Vidaković, potom župnik Župe sv. Tome Apostola u Rajiću Josip Pendžić te župnik Župe bl. Alojzija Stepinca Perica Matanović.

Gradonačelnik Piletić poručio je okupljenima kako će Grad Novska i dalje nastaviti pružati pomoć za uređenje i obnovu u ratu uništenih sakralnih objekata, dok su ova sredstva namijenjena za daljnje radove i rekonstrukciju crkve sv. Luke Evanđeliste u iznosu od 200 tisuća kuna, za asfaltiranje parkirališta ispred crkve sv. Tome Apostola u iznosu od 30 tisuća kuna te za izradu vitraja crkve bl. Alojzija Stepinca u iznosu od 70 tisuća kuna.

Naposljetku, od kraja Domovinskog rata pa do danas, na području Grada obnovljeno je više u potpunosti porušenih kapela i crkvi sredstvima vjerničkih priloga, Grada Novske, Požeške biskupije, Sisačko-moslavačke županije te nadležnog Ministarstva.

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija