Dodjela ugovora

Grad Kutina sufinancira troškove stanovanja za sedam mladih obitelji

Za mladu obitelj s djecom predviđeni iznos je od 180 eura mjesečno, dok je za mladu osobu ili mladu obitelj bez djece predviđen iznos od 120 eura
20231129_125335.85557466ea3ac884cf0ee42f6082ea8cGrad Kutina

U Vijećnici Grada Kutine danas su dodijeljeni ugovori o sufinanciranju troškova stanovanja mladim obiteljima s područja Grada Kutine za 2023. godinu.

Naime, na temelju provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u razdoblju od 2021. do 2024. godine i odluke o raspisivanju i provedbi pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023., Grad Kutina raspisao je javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini Na javni poziv se u predviđenom roku i na propisan način javilo 12 podnositelja, njih 5 nije ispunilo predviđene uvjete, dok ih je 7 ostvarilo pravo na sufinanciranje.

Ovim pozivom sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja).

– Živim i radim u Kutini, imam dvoje djece i želim da moja djeca ostanu u Kutini. Na vrijeme sam se informirao o samom pozivu te prikupio potrebnu dokumentaciju. U vrijeme inflacije mi zaista znače ova sredstva i nadam se kako će se natječaj ponoviti i sljedeće godine, rekao je Hrvoje Košutić, jedan od onih koji su ostvarili spomenuto sufinanciranje.

Javni poziv objavljen je 11. rujna na mrežnim stranicama Grada Kutine, a rok za prijavu bio je otvoren do 29. rujna.

– Za Grad Kutinu bilo je predviđeno sufinanciranje za 10 podnositelja, za mladu obitelj s djecom predviđeni iznos je od 180 eura mjesečno – što na godišnjoj razini iznosi 2.160 eura, dok je za mladu osobu ili mladu obitelj bez djece predviđen iznos od 120 eura – što na godišnjoj razini iznosi 1440 eura. Spomenute iznose korisnici će dobiti jednokratno na žiro račune, rekao je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo Željko Tomičić.

Kutina
Ostalo