Grad Kutina sufinancira odvoz otpada samačkim kućanstvima s primanjima do 2.500 kuna

Donosimo detalje
otpad

Pozivaju se samačka domaćinstva s područja Grada Kutine čija primanja iznose 2.500 kuna i manje, da podnesu zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada.

Sufinancira se 50% fiksnoga dijela odvoza komunalnog otpada prema računu komunalnog trgovačkog društva nadležnog za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu za svako samačko domaćinstvo koje zadovoljava uvjete sufinanciranja.

Pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada ostvaruju samačka domaćinstva koja imaju prebivalište na području Grada Kutine i koja na javni poziv podnesu pisanu zamolbu trgovačkom društvu nadležnom za zbrinjavanje komunalnog otpada za Grad Kutinu, a pod uvjetom da ne koriste pravo na naknadu za troškove stanovanja te ostvaruju primanja jednaka ili manja od 2.500,00 kuna.

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje odvoza komunalnog otpada sva samačka domaćinstva koja ostvaruju to pravo moraju podnijeti pisanu zamolbu trgovačkom društvu Eko Moslavina svaki radni dan od 08 do 14 sati ili poštom na adresu Zagrebačka 1, i to od do 31. srpnja. Tiskanicu zahtjeva možete preuzeti OVDJE, a uz nju je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu te uvjerenje porezne uprave o visini primitaka i dohodaka.

Korisnicima koji u roku podnesu zahtjev i valjanu dokumentaciju, umanjit će se obveza plaćanja računa za odvoz komunalnog otpada počevši od računa ispostavljenog za rujan ove godine i na dalje.

Grad
Hrvatska
Kutina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija