Edukativne radionice za učenike osnovnih škola

škola1

S ciljem osnaživanja aktivnog civilnog društva i aktiviranja mladih u našoj sredini, Udruga “OSI” Kutina organizirala je niz edukativnih radionica za učenike osnovnih škola u sklopu projekta „Individualnim tretmanima do zajedničke koristi – osnaživanje potrebitih u doba krize“.

Edukatorica Suzana Fehlen održala je predavanja na teme:

1. Covid-19 – zaštita zdravlja i prevencija bolesti

2. Potres – načini ponašanja i djelovanje nakon potresa

Cilj radionica je informirati učenike o zaštiti vlastitog i tuđeg zdravlja od utjecaja virusa Covid-19 i potresa te kako se ponašati u određenim situacijama.

Predsjednica Udruge „OSI“ Kutina, Jozefina Kranjčec upoznala je učenike o jačanju kapaciteta OCD –a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Učenici su upoznati o tome što su to udruge i zašto su važne OCD za RH tj. lokalnu zajedicu.

Edukativne radionice održane su u osnovnim školama „Josipa Kozarca“ u Lipovljanima, „Stjepana Kefelje“, „Mate Lovraka“ i „Zvonimira Franka“ u Kutini.

škola1škola2škola3škola4škola5škola6škola7škola8

Kutina
Lipovljani
Novska
Ostalo